Bijeenkomst in Brabant over Groene Schoolpleinen

Delen:

De provincie Noord-Brabant heeft een nieuwe subsidieregeling voor de aanleg van groene schoolpleinen geïntroduceerd.

Groene schoolpleinen zijn goed voor de ontwikkeling van een kind en dragen daarnaast bij aan de verduurzaming van onze samenleving. Tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis wordt er gesproken over de voordelen van de groene schoolpleinen en er wordt een workshop gegeven. Groenprofessionals, ontwerpers en beleidsmakers komen met elkaar in contact en leggen nieuwe concrete verbindingen.

editie 9
april 2018
Bert en Mark, eigenaren van het hoveniersbedrijf Florall Hoveniers, ondervonden een bedrijfsscan en kregen bruikbare adviezen voor hun bedrijfsvoering.
Om de doorstroom van jongeren vanuit het VMBO-groen naar het MBO-groen te stimuleren is het Project Doorstroom gestart.
Deze editie van de Groene Poort wordt er door de Gezondheidsraad een rapport gepresenteerd over Gezond groen in en om de stad.